singer

Jana GolisBirth: SlovakiaJana Golis

Buď správcem tohoto profilu


Narodila som sa pomerne mladá do rodiny ekonómky a lesníka. Rané detstvo som strávila na Hornom Badíne. Ak si niekto mýli Horný Badín s Badínom pri Banskej Bystrici, tak chcem len podotknúť, že ide o úplne INÝ Badín. Ten, o ktorom hovorím, je pri Dolnom Badíne. A ak vám už ani Dolný Badín nič nepovie, ani nečítajte ďalej! Vás by som neohúrila ani San Franciscom. Na Dolnom Badíne som starému otcovi, organistovi, obracala v kostole noty.
Z Horného Badína je to cez Zvolen do Bratislavy čo by kameňom dohodil, a tak som sem prišla na konzervatórium. Šesť dlhých rokov som čakala, že sa na mňa na škole niečo užitočné nalepí, ale keď sa tak ani v poslednom ročníku nestalo, absolvovala som a odišla na vysokú. Teraz spievam. Ja viem, je to také blbé uvádzať to ako svoje zamestnanie, samej mi je to často trápne. Najmä ak sa človek aj po rokoch stále pohybuje v kruhu lesníkov a ekonómiek, za prácou ktorých je vidno aj určitý hmatateľný efekt...
2014-09-29, Marek