singer | Musician

Paľo Cabadaj

Birth: SlovakiaPaľo Cabadaj
Buď správcem tohoto profilu


Gitarista Paľo Cabadaj sa venuje hudbe od mala. Je spoluzakladateľ skupiny Arzén, v ktorej hrá vyše 20 rokov. Okrem hry na gitare, je autorom značnej časti tvorby kapely, či už ide o hudbu, alebo texty.
Najúspešnejšie sú spracovania terch. ľudových piesní do rockovej podoby. Ide hlavne o pôvodnú tvorbu, v ktorej sa objavujú hudobné prvky folklóru a nadväzovanie na pôvodný ľud. text s textom vlastným. V rokoch 95 a 96 spolupracuje s ľud. hudbou bratov Muchovcov.
V poslednej dobe sa venuje zhudobňovaniu básní od rôznych slovenských básnikov. Týmto smerom sa uberá aj Arzén, kde to naznačil vo svojich troch posledných CD. Boli tu spracované básne K.Muráňa - Prespanka, P.O.Olivu - Z nových ciest, J.Frátrika - Kde že ťa nájsť, M.Grupača - Zhasínania, a iné
Okrem spomínaných aktivít, spolupracuje s progresívnou ľud. formáciou z Terchovej Nebeská Muzika, s ktorou nahral jednu pieseň na ich CD Nebeská Muzika - Nebeské Rocky. So skupinou koncertuje ako jej hosť.
Jeho skladateľská činnosť je rozsiahlejšia, ide hlavne o scénickú hudbu, hudbu k dokumentárnym filmom a najnovšie, muzikálová hudba.
Napriek všetkému, prioritou ostáva skupina Arzén, s ktorou spája takmer všetky svoje projekty a aktivity.

Added: 01.10.2014, Marek