Musician

Michael Nosek

Birth: Czech RepublicMichael Nosek
Buď správcem tohoto profilu


Vystudoval hru na bicí nástroje na KJJ a Jazzovou interpretaci na JAMU. Stylově je velmi všestranný a působí nebo působil ve skupinách Personal Highway, Beata Hlavenková, eggnoise, Jana Lota, Maraca, Mario Bihari atd. S Michalem kapela získala zase větší váhu, neboť je pro ní nemalým příNoskem.

Added: 11.02.2020, martin