singer

Štefan Repka

Birth: SlovakiaŠtefan Repka
Zdroj: Unavená agentura


Buď správcem tohoto profilu


Štefan Repka autor úspešných piesní, skladateľ, muzikant a spevák spolu s výbornými hudobníkmi pod značkou Gorals prezentujú autorské piesne, goralské piesne a ľudové piesne z rôznych regiónov v originálnom hudobnom spracovaní.

Added: 07.05.2024, martin