STARS auditorium

Bratislava, Junácka 10klub

Od roku 2022 nová kultúrna scéna v Bratislave s kapacitou 800 divákov na sedenie.


Added: 27.02.2024,