Band

Filharmonie Brno

Aktivní roky: 2002 -Filharmonie Brno
Správce tohoto profilu
Filharmonie Brno


Filharmonie Brno - orchestr v srdci Evropy - představuje se svými 105 hráči jeden z největších středoevropských orchestrů, jenž se rozsahem i úrovní svého působení řadí k velkým orchestrům pražským i k proslulým tělesům z nedaleké Vídně.

Filharmonie Brno pořádá ve svém sídelním městě ročně kolem 65 koncertů. Velké symfonické koncerty se konají v Janáčkově divadle. Komorněji laděný repertoár se uplatňuje v sídle Filharmonie Brno, v novorenesančním sále Besedního domu. Orchestr také vystupuje na historickém nádvoří brněnského hradu Špilberk, kde každoročně pořádá letní Mezinárodní hudební festival Špilberk. Od roku 2007 orchestr rovněž využívá strojírenskou halu přebudovanou v moderní obrazovou galerii Wannieck Gallery.

Ve své vlasti je Filharmonie Brno především pravidelným účastníkem význačných festivalů (Pražské jaro, Moravský podzim, Janáčkův máj, Smetanova Litomyšl, Dny Emy Destinnové). Orchestr také vystupuje na řadě zahraničních turné.

Filharmonie Brno se od počátku profilovala jako janáčkovský orchestr a přispěla tak výrazně k tomu, že se Brno, v němž Leoš Janáček vytvořil prakticky celé své dílo, stalo živým ohniskem jeho hudby. Od svého založení hraje filharmonie na domácích i zahraničních koncertech Janáčkovu hudbu prakticky pořád; natočila také, a to několikrát, jeho kompletní symfonickou a kantátovou tvorbu.
Brněnská filharmonie hraje na festivalech a v koncertních síních celého světa. Spolupracuje s věhlasnými dirigenty a hvězdnými sólisty. Z dirigentských osobností jsou to Jiří Bělohlávek, Serge Baudo, David Robertson ad. Z mnoha desítek sólistů stačí jmenovat Svjatoslava Richtera, Gidona Kremera, Yefima Bronfmana, Rudolfa Buchbindra, Olgu Kernovou, Fazila Saye a Sofii Jaffé.

Filharmonie Brno vyniká nahrávkami v televizi, v rozhlase i na CD. Diskografie orchestru je po 53 letech studiové práce impozantně obsáhlá a zrcadlí jeho repertoárovou orientaci na tvorbu Leoše Janáčka a na hudbu dvacátého století.

Filharmonie Brno se od roku 2012 stala výhradním organizátorem Mezinárodního hudebního festivalu Brno. Stalo se tak na základě rozhodnutí Rady města Brna.

Added: 28.02.2014, Filharmonie Brno