Band

PerKelt

Year: 2008PerKelt
Buď správcem tohoto profilu


Počátky vzniku skupiny Perkelt (informace pouze pro historiky specializující se právě na počátky vzniku skupiny Perkelt) je třeba hledat na maturitním plesu pardubické konzervatoře roku 2006. Zde se v podroušení seznámili maturující kytarista Štěpán Honc s již dříve odmaturovanou hobojistkou Pavlínkou Bastlovou, a krom jiných, veskrze soukromých aktivit tím umožnili vzniknout i dvoučlenné formaci Bardo eta verde, zabývající se hrou gotických, renesančních, barokních a dalších tanců a písní po středočeském hradoví a zámkoví.
Vlivem cest vedených výhradně rukou Nejvyššího, tedy cest nočními Pardubicemi, se skupina cca na podzim 2007 rozrostla o violistu Michala Bendu a bubeníka Filipa Tománka. Po pár vydařených nočních zkouškách v domovských restauracích Nora (oficiálně Irish Pub) a U Harpyjí (jež však před nedávnem, žel ukončila své občerstvovatelské poslání) se vykrystalizoval styl, jímž se skupina rozhodla ubírat, zapojilo se maximum tvůrčího úsilí a vyplynul název Perkelt (nikoli ve smyslu jídelním, anobrž spojením slov per a kelt. Podobnost s názvem maďarského omáčkoidního pokrmu je tak čistě náhodná a věříme, že identita skupiny nebude touto nešťastnou shodou náhod výrazně poznamenána).
Na jaře roku 2008 pak došlo k dalším osudovým setkáním, jež tvůrčí činnost kapely zdravě rozvětvily. Nejprve s obsluhujícím brigádníkem hradecké Hospůdky U Jonáše Vlastou, jenž nás vřele pozval k prvnímu, leč přece úspěšnému pódiovému vystoupení ve vřelých prostorách této milé pohošťovny, a dále nás zve a doporučuje na další hradecké kulturní akce (vystoupení se skupinou KOA na Kavčím plácku v rámci hradeckého divadelního festivalu). Stal se tak nejen naším nezvaným, leč vítaným neoficiálním manažerem pro královéhradecko, ale zálibou v obšťastňování našich nezavřených hltanů formou 0,04 dcl i prvním nezvaným, leč vítaným neoficiálním sponzorem. V témže období se nás manažersky ujímá i pardubický bard Václav Krpata se svou agenturou Historicus a umožňuje nám tak za vítaný a stálý peníz pravidelně kulturně obohacovat návštěvníky Středověké krčmy v Dětenicích. Skupina tak nyní kombinuje tradiční irský a slovanský folk s vlastními úpravami a pojetím gotických písní, nebrání se však ani občasné inspiraci moderními hudebními směry.

Added: 30.06.2014, martin